Người mệnh Thủy hợp màu gì?

Theo phong thủy, màu sắc có khả năng hình thành nên các trường năng lượng, trường năng lượng này tác động đến môi trường, cá nhân con người trong môi trường đó. Từ đó có thể tác động thuận, hoặc nghịch đến nguồn năng lượng âm dương, làm cân bằng hoặc mất cân bằng nguồn năng lượng đó. Phát huy những điều thuận lợi, hạn chế những điều bất lợi từ môi trường đến cuộc sống của người sử dụng bằng màu sắ [...]