Phong thủy phòng ngủ

Phong thủy phương Đông chúng ta vẫn thường quan niệm năm sinh (âm lịch) của mỗi người sẽ thể hiện căn cốt, vận mệnh. Căn cốt, vận mệnh này thường là điều đã được định trước, gần như không thể thay đổi. Nếu con người muốn phát triển tất cả các khía cạnh liên quan đến đời sống thì nên phát triển hài hòa theo các giá trị đã có sẵn kia. Bài viết được tham khảo từ các chuyên gia tư vấn “phong th [...]