mặt-bằng-nhà-ở-xã-hội-rice-city-thượng-thanh

Thiết kế 15 căn / sàn / 5 thang máy / đơn nguyên

Từ khóa

Tin liên quan